Bạn làm chủ bạn ánh nắng mặt trời

illustration

Tại sao chọn sắc thái di động?

Các sắc thái di động có thể dễ dàng kết hợp với bất kỳ phong cách phòng nào.

  1. Good heat insulation, due to the unique fabric structure of cellular shades, it can effectively block a large amount of heat emission, which is ideal curtain products for summer and winter curtains.

  2. Full blackout: For a private space like a bedroom, cellular shades are also the most suitable curtain products, you can choose a 100% blackout fabric and there will be no gap between the fabrics.

  3. Light filtering: Of course you can also choose fabrics with light transmittance to achieve light filtering needs. For easy understanding, Bạn có thể chọn và xem trước hiệu ứng trong lựa chọn vải được cung cấp trong thanh trang của chúng tôi.

Các câu hỏi thường gặp

TÌM HIỂU THÊM

RÈM THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN MỘT PHÍM CỦA MẶT TRỜI

Nhận báo giá đầy đủ

Please write a email.
Please write a WhatsApp
Please write a Message.